Program

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30

Panel 1 – Zmiany w podatku VAT

 • Nowe zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego
 • Nowe zasady wystawiania faktur i faktur korygujących
 • Odliczenie podatku VAT po nowelizacji
 • Pozostałe istotne zmiany w zakresie VAT

11:30 – 13:00

Panel 2 – Planowane zmiany w podatku CIT

 • Spółki komandytowo – akcyjne
 • Zmiany w zakresie określania przychodów i kosztów z tytułu świadczeń w naturze (dywidendy rzeczowe).
 • Zmiany w zakresie zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów.
 • Zmiany w zakresie cen transferowych.
 • Opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych
 • Pozostałe istotne zmiany w zakresie CIT

13:00 – 13:15

Przerwa kawowa

13:15 – 14:45

Panel 3 – Zmiany w podatku akcyzowym

 • Nowa akcyza na wyroby gazowe
 • Nowe zasady opodatkowania akcyzą węgla

14:45 – 15:45

Panel 4 – Inne planowane zmiany podatkowe

 • Nowe podatki od wydobycia węglowodorów
 • Nowelizacja Ordynacji Podatkowej (klauzula o unikaniu opodatkowania)

15:45

LUNCH / Zakończenie konferencji